Mana darba pieredze

Veicu plaša spektra grāmatvedības darbību
 • Pirmdokumentu pārbaude, sakārtošana un iegrāmatošana.
 • Darba algas aprēķini, darba līgumu sagatavošana.
 • Statistikas atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu pēc vajadzības.
 • Konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos.
 • Nodokļu atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu VID.
 • Gada pārskata un gada deklarāciju sagatavošana.
 • Uzņēmuma grāmatvedības politikas izstrādi.
 • Operatīvo finanšu pārskatu sagatavošanu līzingiem, bankām u.c.
 • Pamatlīdzekļu uzskaite.
 • Debitoru, kreditoru uzskaite.
 • Uzņēmuma pārstāvēšana VID iestādēs.

Papildus darbi

 • Iepriekšējo periodu grāmatvedības uzskaites sakārtošana.
 • Lietvedība, personāldaļas uzskaite.
 • Atskaites par degvielas izlietojumu.
 • Dokumentu sagatavošana uzņēmuma reģistrācijai un likvidācijai
 • Līgumu sagatavošana.
 • Zvērināta revidenta pieaicināšana gada pārskata revīzijai (ja nepieciešams).

Citi darbi

 • Gada pārskata un gada deklarāciju sagatavošana pēc uzņēmuma datiem.
 • Nodokļu atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu VID.
 • Debitoru, kreditoru uzskaite.
 • Iepriekšējo periodu grāmatvedības uzskaites sakārtošana un atskaišu iesniegšana VID
 • Citi pakalpojumi saskaņā ar noslēgto vienošanos.
Biznesa finanšu dokumentu sakārtošana
Copyright © 2020 “BFDS”
Noderīgi
Par mums
Kontaktinformācija
+371 26579581

info@bfds.lv