Turpmāk reģistrējot jaunu SIA vai AS juridisko adresi nebūs nepieciešama juridiskās adreses īpašnieka piekrišana – tā tiek aizstātā ar valdes locekļa apliecinājumu par tiesībām būt reģistrētam šajā adresē un valdes sasniedzamību tajā. [1]  Komersantam joprojām ir jāvienojas ar adreses īpašnieku par juridiskās adreses reģistrēšanu, bet šī vienošanās nav jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā.

Par nepatiesu apliecinājumu valdes loceklim var tik piemērota kriminālatbildība.

‘’ Arī turpmāk gadījumos, ja tiek konstatēts, ka komersants neatrodas tā komercreģistrā reģistrētajā juridiskajā adresē, gan nekustamā īpašuma īpašnieks, gan jebkura cita persona par to var ziņot Uzņēmumu reģistram. Gadījumos, ja Uzņēmumu reģistrs saņems ziņas no nekustamā īpašuma īpašnieka, ka komersantam nav tiesiska pamata atrasties tā juridiskajā adresē, Uzņēmumu reģistrs tālāk šo informāciju sniegs Valsts policijai, lai tiktu uzsākta izmeklēšana atbilstoši Krimināllikuma 272. panta pirmajai daļai par nepatiesu ziņu sniegšanu valsts iestādei. Savukārt, aizsargājot nekustamā īpašuma īpašnieku, Uzņēmumu reģistrs var izbeigt komersanta darbību, ja tas nav sasniedzams norādītajā juridiskajā adresē. Proti, ja sabiedrība nav sasniedzama norādītajā juridiskajā adresē, kapitālsabiedrībai joprojām varēs tikt piemērota vienkāršotā likvidācija.’’[2]


[1] Komerclikums, 149. pants. Septītais punkts  https://likumi.lv/ta/id/5490/redakcijas-datums/2021/08/01#p149

[2] Izmaiņas komersantu juridisko adrešu reģistrācijas noteikumos. Uzņēmumu reģistrs. https://www.ur.gov.lv/lv/jaunumi/aktualitates/izmainas-komersantu-juridisko-adresu-registracijas-noteikumos/