Mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātāju statuss ar likuma grozījumiem tiek faktiski likvidēts ļaujot šajā statusā reģistrēties vien individuālā uzņēmumam, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašniekam, individuālajam komersantam vai citām fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem. Ar 2021. gada 1. janvāri mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu vairs nevarēs iegūt sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA).

Izmaiņas arī nodokļu piemērošanā, proti, darbiniekiem jāpiemēro darbaspēka nodokļi vispārējā kārtībā: iedzīvotāju ienākuma nodoklis (20+ %) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (34.09%) pilnā apmērā. Darbiniekiem, kuri pieņemti līdz 2020.gada 31.decembrim tiks piemērots pārejas periods un tiem līdz 2021.gada 1.jūlijam varēs piemērot līdzšinējo kārtību, bet visiem tiek atcelta maksimāla alga – 720 eiro mēnesī.

Šāda situācija MUN SIA rada izdevīgu algu maksāšana režīmu uz pusgadu, jo uzņēmums darbiniekiem var maksāt lielāku algu nodokļos samaksājot 25%, nevis 54.09%. No šī iegūst arī darba ņēmējs, kura sociālās iemaksas uz šo periodu palielināsies.

No 2021.gada 1.janvārā (vai pēc 2021.gada 1.jūlija)darba devējs darba algai piemēro šādas nodokļu likmes:

IIN likme 20%–23% – visam mēneša ienākumam līdz 1667 eiro;

IIN likme 23% – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 eiro;

VSAOI 34,09% – vispārējā gadījumā (no tiem 23,49% – darba devēja daļa, 10,50% – darba ņēmēja daļa);

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva – 0,36 eiro mēnesī.

Sākot no 2021. gada 1. janvāra, mikrouzņēmumu nodokļa likme ir:

apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā – 25%;

apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 25 000 eiro gadā, – 40%.

Bet kopumā raugoties ilgtermiņā jebkuram saimnieciskās darbības veicējam izdevīgais variants darboties kā SIA vispārējā nodokļu režīmā.

Nodokļus maksāsim vienotā kontā un tiek noteikts samaksas termiņš.

No 2021. gada 1. janvāra Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem valsts budžeta maksājumiem būs jauns konts – vienotais nodokļu konts. Konta numurs :

 Nosaukums: Vienotais nodokļu konts

Saņēmējs: Valsts budžets (VID)., reģistrācijas Nr. 90000010008

Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22

Konta numurs: LV33TREL1060000300000

Šīs konts būs aktīvs no 2021.gada 1.janvāra.

Un viens termiņš līdz kuram nodokļi ir jāsamaksā:

  • Lai mazinātu administratīvo slogu, no 2021. gada 1. janvāra Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem budžeta maksājumiem būs vienotais nodokļu konts, kas aizstās līdzšinējos daudzos nodokļu kontus.
  • Visu nodokļu samaksas termiņš būs tā mēneša, kad nodoklis jāmaksā, 23. datums.

Iemaksājot šajā kontā nauda tiks sadalīta pēc principa, ka senāko sedz pirmo, piemēram, pirmo nosegs nodokļa pamatsummu, pēc tam nokavējuma naudu, ja tāda ir aprēķināta, bet kā pēdējo soda naudu. Tāpēc jāņem vērā, ja uzņēmējam ir parāds, tad vispirms no ieskaitītās nodokļu naudas tiks segts šis parāds.

Avoti:

Mikrouzņēmumu nodokļa likums. https://likumi.lv/ta/id/215302

https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts

https://www.vid.gov.lv/lv/esmu-mun-maksatajs-0

https://lvportals.lv/skaidrojumi/322965-mikrouznemumu-nodokla-izmainas-2021-gada-2020