No 2021.gada janvāra Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra klientiem nav jāmaksā par oficiālo publikāciju “Latvijas Vēstnesī”.

Veicot jauna uzņēmuma reģistrāciju vai izmaiņas jau esošā uzņēmumā būs jāmaksā tikai valsts nodevas, bet vairs nebūs jāmaksā par sludinājumu “Latvijas Vēstnesī”.

Izmaiņas attiecas uz jaunu ierakstu izsludināšanu četros reģistros – Komercreģistrā, Uzņēmumu reģistra žurnālā, Laulāto mantisko attiecību reģistrā un Politisko partiju reģistrā.