Sākot ar 2021.gada 1.janvāri nekomerciālie sūtījumu (privātpersona no trešās valsts sūta citai privātpersonai ES valstī bez atlīdzības) atbrīvo no nodokļiem, ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 45 EUR Ja preču vērtība pārsniedz 45 EUR, tad saņēmējs maksā: muitas nodoklis PVN akcīzes nodoklis (par akcīzes precēm: alkoholiskie dzērieni,…